การจัดเบรค สัมมนา

การจัดเบรค สัมมนา ราคาถูก – สแน็คบ็อกพร้อมทาน เป็นอีกทางเลือกนึงที่นึงสำหรับคนที่เป็นเจ้าภาพหรือหลายๆ คนเพราะ สแน็คบ็อก เหมาะนำไป การจัดเบรค สัมมนา ราคาถูก ได้กับทุก ๆ งาน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละงานอาทิเช่น งานประชุม งานสัมมนา แถมหาร้านสั่งและนำมาจัดส่งให้ได้สะดวก แถมประหยัดเรื่องของเวลามากๆ แค่โทรสั่งมีการระบุจำนวณแขกที่ชัดเจน บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษมีฝาปิดมิดชิดสะดวกในการแจกจ่ายให้กับแขกในงาน ขนาดกำลังพอดี พกพาง่ายไม่เกะกะ และที่สำคัญ กล่องควรเป็นแบบที่สามารถ​ใส่อาหารได้อย่างปลอดภัย​และมีภาชนะใส่ขนมอีกชั้นเพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัยของผู้รับประทานอีกด้วย

เทคนิค การจัดเบรค สัมมนา

1. กำหนด จุดประสงค์ และ แผนเวลากิจกรรม

ก่อนจะถึงวันสัมมนา หรือ เอกสารเชิญชวนให้เข้าร่วมสัมมนา กำหนดจุดประสงค์ว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอะไรจากการประชุมให้ชัดเจน  เวลา และ แผนของกิจกรรม  ทำให้เรากำหนดวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ถูกต้อง

2.คัดเลือกวิทยากร และ ศึกษากลุ่มเป้าหมาย

การศึกษากลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญมาก  เราควรศึกษาเขาอย่างจริงจัง  เพราะสิ่งที่เราจะต้องเตรียม บอกวิทยากรคือ กลุ่มคนฟังสนใจอะไร และ เขาต้องการอะไรจากการสัมมนาครั้งนี้

3.สถานที่จัดงาน สัมมนา ที่เหมาะสม

สถานที่จัดงานเป็นอีกหนึ่งที่บ่งบอกถึงความพร้อมของผู้จัดการประชุม  ถ้ากลุ่มคนฟังเป็นคนทำงานต้องคำนึงถึงสถานที่สัมมนา ติดรถไฟฟ้าหรือไม่ หรือ ถ้าเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เขาต้องขับรถมาเท่านั้นก็สามารถจัดไกลได้

4. รับมือกับปัญหาไม่คาดฝัน

ระหว่างช่วงสัมมนาจะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ เช่นเครื่องเสียงพัง เราจัดโต๊ะคนเยอะเกินไป  โต๊ะที่จัดคนน้อยเกินไป เราจะต้องรับมือกับปัญหาไม่คาดฝัน  ดังนั้นเราต้องคิดเผื่อไว้ก่อนได้เลยว่าจะเกิดปัญหาจะได้เตรียมตัวก่อนปัญหาจะเกิดขึ้น

5.จัดตั้ง พิธีกร ดำเนินรายการ

พิธีกรเป็นสิ่งสำคัญมากในงานสัมมนา  ถ้าวิทยากรสามารถพูดคนเดียวได้ตลอดทั้งงานก็โอเค  แต่ถ้าจะสร้างบรรยากาศให้คนดูเป็นส่วนนึงของงานมากขึ้น พิธีกรเก่งๆสำคัญมากสำหรับงานนี้

6.สรุปการสัมมนา

ก่อนจบสัมมนาการขมวดจบของพิธีกรและวิทยากรเป็นเรื่องสำคัญมาก  ผู้ฟังไม่ได้จำเพราะว่าเนื้อหาดี แต่เขาจำเพราะเขารู้สึก  เมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้อะไร  เขาดีใจที่ได้มา  เขาคุ้มค่าที่จะมาเขาจะจำและบอกต่อกิจกรรมดีๆ นี้

รูปแบบการจัดงานสัมมนานั้นมี 6 รูปแบบ ดังนี้

1. การอภิปรายแบบคณะ (Panel Discussion) เป็นการสัมมนาเชิงอภิปรายเนื้อหา โดยจะมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ความรู้ในหัวข้อนั้น ๆ ประมาณ 3-8 คน โดยจะเป็นการอภิปราย ในเชิงลึกให้ความคิดเห็น ข้อมูลเท็จจริง ความรู้ความเข้าใจ มุมมองและความรู้ที่ แตกต่างลึกซึ้งแตกต่างกันไป ซึ่งจะทำให้ผู้ร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ข้อคิดเห็นที่แตกต่าง ได้แนวความคิดหลากหลาย และมีหลายแง่มุม ในเรื่องเดียวกัน

2. การสัมมนาในแบบซิมโพเซี่ยม (Symposium) เป็นการสัมมนาการประชุมเชิงวิชาการ บรรยากาศอภิปราย จะแบบเป็นทางการ มีวิทยากร 2-6 คน ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ ซึ่งผู้อภิปรายจะเตรียมความรู้ ในส่วนของตนที่รับผิดชอบ ตอนใดตอนหนึ่งที่ตนได้รับมอบหมาย ซึ่งการบรรยายใน การอภิปรายแบบนี้วิทยากรจะ ไม่ก้าวก่ายหรือซ้ำซ้อน กับหัวข้อของวิทยากรท่านอื่น โดยวิทยากร แต่ละท่านต้องเสนอแนวคิดที่ตรงประเด็น เป้าหมายให้มากที่สุด โดยแต่ละท่านจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ซึ่งจะทำให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับความรู้แบบแน่น ๆ ในเชิงลึกของหัวข้อนั้น ๆ

3. การสัมมนารูปแบบอภิปรายระดมความคิด (Brain Storming) เป็นรูปแบบการสัมมนาที่ต้องการ การอภิปราย โดยผู้เข้าร่วมสัมนาสามารถออก ความคิดเห็นร่วมกัน ได้ โดยจะจัดเป็นกิจกรรม กลุ่มที่มีผู้ร่วมอภิปราย 5-15 คน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดบทสรุปตามหัวข้อ และเนื้อหาที่กำหนด โดยการดำเนินการอภิปราย จะมีผู้นำเป็นประธานกลุ่ม มีเลขานุการกลุ่ม จดบันทึกการประชุมอยู่ด้วย ซึ่งงานประเภทนี้จะ ทำให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเต็มที่ แถมยังสร้างการสื่อสาร และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานอีกด้วย

4. การสัมมนาอภิปรายโดยการสวมบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็นการกำหนดเหตุการณ์ โดยผู้จัดการสัมมนาให้ผู้เข้าสัมมนา ได้สวมบทบาทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นความรู้สึก ได้ตามบทบาท สมมุติที่ตนเองเล่นอยู่นั้น เช่น วิธีการติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ วิธีการเข้าร่วมสัมภาษณ์ทำงาน เป็นต้น ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้ใส่หัวใจและเรียนรู้เข้าใจ ในความรู้สึกความคิดเห็น ของบทบาทที่สวมอยู่ เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ และความคิดความเข้าใจใหม่ ๆ อย่างลึกซึ้ง

5. การอภิปรายแบบถาม-ตอบ (Dialogue) เป็นการประชุมสัมมนา แบบกลุ่มประมาณ 8-15 คน จัดสถานที่สัมมนาให้เป็นโต๊ะกลมที่ ทุกคนหันหน้าเข้าหากัน จะมีประธานการสัมมนา เป็นผู้เสนอหัวข้อ เนื้อหาและปัญหาให้รับฟังร่วมกัน จากนั้นเริ่มอภิปรายโดยคนที่อยู่ถัดจากประธานอภิปราย ตามความคิดความต้องการของตนเอง เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว แล้วเรียงกันไปทางขวามือ พูดทีละคนจนครบทุกคน ซึ่งการจัดงานแบบนี้จะทำให้ผู้ร่วมงาน แสดงความคิดเห็น แนวคิด การวิเคราะห์ได้อย่างเต็มที่

6. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นวิธีการประชุม ที่ต้องการให้สมาชิกได้รับความรู้ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการจัดสัมมนาประเภทนี้ จะเน้นให้ผู้ร่วมงานนำเอาความรู้ ไปใช้มากกว่าการฟัง เกิดประโยชน์และ ใช้ได้จริงในสายอาชีพ เช่น การสัมมนาเรื่องวิธีการ ใช้ระบบลงทะเบียนหรือเรียนรู้การสร้าง QR Code นอกจากจะฟังบรรยาย แล้วจะผู้ร่วมงานต้องทำกิจกรรม Workshop เพื่อให้สามารถสร้าง แบบฟอร์มการ ลงทะเบียนและสร้าง QR Code ได้ด้วยตนเอง เป็นต้น

เมนู การจัดเบรค สัมมนา

ของหวาน

เครื่องดื่ม

1 .ชานมไต้หวัน (320 ml)

2.ชาเขียวมัทฉะข้าวคั่วญี่ปุ่น(ไม่หวาน) (320 ml)

3.น้ำผึ้งมะนาว (320 ml)

4.น้ำเก๊กฮวย (320 ml)

5.น้ำแอปเปิ้ล (320 ml)

6.น้ำกระเจี๊ยบ (320 ml)

7.น้ำพั้นซ์ (320 ml)

8.น้ำองุ่น (320 ml)

9.น้ำชามะนาว (320 ml)

10.น้ำมะนาว (320 ml)

11.น้ำช็อคโกแลต (320 ml)

12.น้ำส้มวาเลนเซีย-ตราชบา (180 ml)

13.น้ำแอปเปิ้ลผสมน้ำองุ่น-ตราชบา (180 ml)

อาม่า บ้อกมีเมนูหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกสรรสามารถรับเดอร์ได้มาถึง 1,000 กล่อง ทำตามความต้องการของลูกค้าเน้นความสดใหม่ติดต่อได้ที่ https://armabox.net หรือทัก line @armabox 

กลับสู่หน้าหลัก – specavtomatica

By thailer