H Drive คุณภาพดี –  ระบบขับเคลื่อน เป็นระบบที่ ใช้สำหรับยาน พาหนะหนัก ปิดถนนกับ 6 × 6 หรือ 8 × 8 ไดรฟ์ไป แหล่งจ่าย ไฟให้กับแต่ละ สถานีล้อ H Drive ไม่ใช้เพลา แต่ใช้สถานีล้อ แบบแยกส่วน โดยปกติแล้ว จะบรรทุกบน โครงแบบพันท์ เดียวค่าแยก ไดรฟ์เข้าซ้ายแยกต่าง หากและเพลาขับ ด้านขวาซึ่งการทำงานใน แต่ละหน้าและ ท้ายภายในมุมด้าน ล่างของตัวถัง ในแต่ละสถานี ล้อกล่องมุมเอียง จะขับเคลื่อนเพลา ครึ่งล้อออก สู่ล้อ ประวัติ H Drive H Drive ได้รับการ พัฒนาเป็น ครั้งแรกโดยHub รถตู้ Doorneของรถบรรทุก […]

Chief Editor

Johny Watshon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur

Quick Links